Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 19 september 2022

CalendarSeptember 19, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Inflationen i Sverige steg till 9,0% i augusti jämfört med 8,0% i juli. Jämfört med månaden innan steg inflationen med 1,5%. SCB kommenterade att "Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti". Elpriserna steg med 29% i augusti. Utöver det hade godskorgen en fortsatt bred prisuppgång. Livsmedelspriserna ökade för nionde månaden i rad. Priserna steg även för underhåll och reparationer av egnahem, hushållsinventarier, restaurangbesök och logitjänster samt diverse varor och tjänster. Prisuppgångarna motverkades av sjunkande priser för drivmedel, utrikes flygresor samt paketresor. Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en inflation på 7,5%. Så nu blir det ögonen på Riksbanken och räntebeskedet nästa vecka.

USD

Amerikansk inflation för augusti steg mot förväntan förra veckan. Den visade en prisökning jämfört med föregående månad på 0,1%, väntat var en lika stor nedgång. Dollarn stärktes hastigt efter att siffran släpptes på grund av att förväntan av framtida räntehöjningar stärktes. Jämfört med samma månad föregående år steg inflationen med 8,3%. Kärninflationen, exklusive livsmedel och energi, steg 0,6% i augusti, och ökade 6,3% jämfört med samma månad föregående år.

GBP

Storbritanniens inflation steg 0,5% i augusti jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 9,9%. Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,6% jämfört med månaden före och att inflationstakten skulle ha uppgått till 10,2%. I juli var inflationstakten 10,1%. Kärninflationstakten uppgick till 6,3% i augusti, mot 6,2% föregående månad.

EUR

Inflationstakten i euroområdet steg till 9,1% i augusti jämfört med 8,9% i juli. Detta var siffror som analytikerna förväntade. Kärninflationen steg till 4,3%, jämfört med 4% i juli. Det är fortfarande stor skillnad på inflationstakterna i de olika euroländerna. Inflationen uppmättes till exempel i Frankrike till 6,6% och i Estland till 25,2%.


Vad händer i veckan?

Måndag

GBP – Bank holiday

Tisdag

SEK – Riksbanken räntebesked

Onsdag

SEK – Arbetslöshet

USD – Hursfösäljningssiffror

USD – FED räntesesked

Torsdag

GBP – BOE räntebesked

Fredag

EUR – Tyskland PMI


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin