Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 8 maj 2023

CalendarMay 8, 2023
EmailTwitterLinkedin

Förra veckan var det flera räntebesked som präglade marknaderna. Vi fick räntehöjningar från Fed, ECB och Norges Bank. Fed signalerade en potentiell paus medan ECB och Norges Bank signalerade fler potentiella höjningar framöver.

USD

Federal Reserve höjde styrräntan med 0.25% till ett intervall mellan 5 och 5,25%. Detta var förväntat av marknaden och Fed var eniga om räntebeslutet. De kommenterade efter mötet att de kommer noga bevaka inkommande information och utvärdera dess implikationer. Kommittén kommer också att vara redo att anpassa den penningpolitiska hållningen på ett lämpligt sätt om risker uppstår som kan försvåra uppnåendet av deras mål. Marknaden såg deras kommentarer som att Fed kan komma att pausa sin räntehöjningsbana framöver. Vi fick också de senaste Non-farm payroll siffrorna och de visar att det skapades 253,000 jobb i april. Arbetslösheten sjönk till 3,4% från 3,5% i mars, med arbetskraftsdeltagandet på 62,6%. Detta sänkte marknadens förväntningar på en snabb vändning från Federal Reserve.

NOK

Norges Bank höjde sin styrränta med 0,25% till 3,25%. Detta var förväntat och också här var kommitten eniga. De kommenterade att prisökningstakten är klart över målet på 2% samta att tillväxten i norsk ekonomi har avtagit samtidigt som aktiviteten är fortsatt hög. Arbetsmarknaden är stram och löneökningstakten ser ut att bli högre än i fjol. De tillade att om kronan förtsättter att fösvagas och ekonomin fortsötter starkt kan det komma fler höjninger framöver.

EUR

ECB höjde också styrräntan som väntat med 0,25% till 3,75%. De kommenterade efter mötet att framtida beslut om styrräntan kommer att baseras på bedömningen av inflationsutsikterna samt inkommande ekonomiska och finansiella data. De signalerade också fler potentiella höjningar om de skulle behövas framöver.


Vad händer i veckan?

Måndag

GBP: Bank Holiday

Onsdag

SEK: Industriproduktion

EUR: Tyskland Inflation

NOK: Inflation

USD: Inflation

Torsdag

SEK: Arbetslöshet

GBP: BOE räntebesked

USD: PPI

Fredag

GBP: BNP

NOK: BNP

USD: Michigan konsumentsentiment


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin