Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 7 november 2022

CalendarNovember 7, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Den nya finansministern Elisabeth Svantesson levererade förra veckan regeringens nya prognoser för svensk ekonomi. Sveriges BNP väntas öka med 2,6% i år men minska med 0,4% nästa år. Hon kommenterade också att hög inflation och stigande räntor pressar både hushåll och företag. Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som arbetslösheten väntas stiga. Detta är en dyster bild för svensk ekonomi, där tillväxten blir svagare och inflationen högre än vad som tidigare antagits. Men finansministern påpekade också att det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen bland annat runt Europas energiförsörjning och kriget i Ukraina. För svensk del finns osäkerheter kring bostads-och fastighetsmarknad så dessa prognoser kan komma att ändras framöver.

NOK

Norges Bank höjde styrräntan mindre än väntat förra veckan till 2,5% från 2,25%. Marknaden hade räknat med en höjning på 0.5%. De skriver i sin kommentar att inflationen har ökat mer än väntat och att arbetsmarknaden verkar lite stramare än vad som tidigare förväntats men samtidigt finns tecken på att ekonomin håller på att kylas ner och utsikter för lägre än väntade frakt- och energipriser framåt som kan stävja inflationen.

USD

Fed höjde förra veckan styrräntan med 0.75% till ett intervall mellan 3,75 - 4,00%. Detta var förväntat av markanden och Fed var eniga om räntebeslutet. De skriver i pressmeddelandet att efter onsdagens räntehöjning med 0.75% antar kommittén att fortsatta höjningar kommer att vara lämpligt för att föra tillbaka inflationen till 2% över tid. De tror att räntan kan komma att bli högre än vad marknaden nu prisar in men att kommande räntehöjningar inte blir lika stora som 0.75%. De är redo att anpassa penningpolitiken för att spegla ekonomisk data från möte till möte.

GBP

Bank of England höjde också räntan med 0.75%. Men samtidigt sänker de sin inflationsprognos och spår att Storbritannien går mot en långdragen recession. BNP väntas sjunka under det andra halvåret i år för att sedan fortsätta ned 2023. Inflationen bedöms uppgå till 10,75% i år och BNP till 4,25% i år för att sedan börja sjunka de kommande åren.

EUR

Inflationstakten i euroområdet steg till 10,7% i oktober jämfört med 9,9% i september. Kärninflationen steg till 5,0%, jämfört med 4,8% i september. Dessa siffor var högre än förväntat och ECB liksom andra centralbanker vill så klart få ner inflationen till 2% målet på sikt.


Vad händer i veckan?

Torsdag

USD: Inflation

USD: Jobless Claims

Fredag

GBP: BNP

EUR: Inflation Tyskland


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin