Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 31 oktober 2022

CalendarOctober 31, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Vice riksbankschef Henry Ohlsson är inte orolig för att penningpolitiken riskerar att stramas åt för hårt utan är mer oroad över är att inflationen förblir hög. Han sade förra veckan att "Vi ska vara medvetna om att vi startar från en position där vi har en hög ekonomisk aktivitet i Sverige, med arbetskraftsbrist på många områden. Så jag är inte bekymrad över det, det som bekymrar mig är inflationsutvecklingen" och han tilllägger att "För mig är det vår huvuduppgift nu, att få ner inflationen". En positiv aspekt som han också kommenterar är skillnaden mellan arbetsmarknader i världen "Vi ser ett antal länder där arbetsmarknaderna är mer fria och marknadsmässiga. Där har en pris- och lönespiral redan dragit i gång. Det har det inte i Sverige". Konjunkturinstitutets senaste rapport visar att tillväxten i svensk ekonomi bromsar in hårdare än väntat. Detta samtidigt som inflationsindikatorer är fortsatt höga. Företagens inflationsförväntningar på ett års sikt fortsatte upp till den högsta nivån sedan det tidiga 1990-talet och företagens prisplaner sjönk. Mer uppmuntrande på inflationsfronten för Riksbanken är att företagens lönsamhetsomdömen sjönk, vilket kan tyda på att de har svårare att höja priserna. Också förra veckan sänkte Riksgälden sin tillväxtprognos för Sverige nästa år. Prognosen säger att ekonomin väntas växa med 1% mot tidigare väntade 1,8%. Samtidigt väntas arbetslösheten öka till 7,9% från 7,4% i år. De tror också att Inflationen kommer minska från årets förväntade 8,7%, till 2,8% under 2023 och 2,6% året därefter.

EUR

ECB höjde som väntat styrräntan med 0.75% förra veckan. Nu liggen den på 2%. I pressmedelandet fick vi lite mer information kring beslutet "Med denna tredje räntehöjning i följd har ECB-rådet gjort stora framsteg för minskad penningpolitisk ackommodering". ECB räknar med att höja räntorna ytterligare framöver för säkerställa en återgång till inflationsmåletpå 2%. ECB kommer också att basera den framtida räntebanan efter utvecklingen av utsikterna för inflationen och ekonomin. I september nådde inflationen i euroområdet 9,9% och ECB:s återkommande undersökning av den ekonomiska aktiviteten i euroområdet visar nu att inflationen väntas bli 8,3% i år, 5,8% nästa år och 2,4% år 2024. I förra prognosen spåddes 7,3% för i år, 3,6% för 2023 och 2,1% 2024. Dessa siffor fortsätter att revideras högre varje månad.


Vad händer i veckan?

Måndag

EUR: EU Inflation

Tisdag

SEK: PMI-tillverking

GBP: PMI

USD: Arbetssiffror

Onsdag

EUR: Tyskland arbetslöshet

USD: FED räntebesked

Torsdag

SEK: PMI-tjänster

NOK: Norges Bank räntebesked

GBP: BOE räntebesked

USD: ISM

Fredag

USD: Non-farm payrolls

USD: Arbetslöshet


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin