Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 3 oktober 2022

CalendarOctober 3, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Konjunkturinstitutets senaste prognos räknar med att Riksbanken fortsätter höja styrräntan till 2,5% i början av 2023, men därefter tros Riksbanken börja sänka räntan under hösten 2023 och vidare under 2024. De kommenterar att "Den begynnande lågkonjunkturen och svagare inflationsutsikter innebär enligt Konjunkturinstitutets prognos att Riksbanken sänker räntan igen under hösten 2023 och 2024" KI skriver att Riksbanken, likt andra centralbanker, möter en svår balansgång. Riksbanken behöver förhindra att inflationsförväntningarna, som en följd av den höga inflationen 2022–2023, fortsätter att stiga och biter sig fast på en nivå över inflationsmålet. Samtidigt finns risken att höga räntor i kombination med högre konsumentpriser och fallande tillgångspriser drar ner efterfrågan och den ekonomiska utvecklingen mer än väntat framöver.

Enligt protokollet från det senaste penningpolitiska mötet sade vice riksbankschefen Martin Flodén att Riksbanken behöver agera mot den höga inflationen men det råder stor osäkerhet om hur mycket de ska höja vid nästa möte i november. Han kommenterade att "Vår bedömning är att styrräntan även efter en höjning med 1 procentenhet idag är lite lägre än vad som behövs för att inflationen ska falla tillbaka till 2%. Det är därför troligt att räntan behöver höjas även vid nästa penningpolitiska möte i november" och att "osäkerheten kring den här bedömningen är stor. När vi står inför mötet i november kan förutsättningarna ha ändrats och därmed bedömningen av hur mycket ytterligare räntan behöver höjas" och "Jag kan även föreställa mig scenarier där det blir lämpligt att hålla räntan oförändrad vid nästa penningpolitiska möte. Däremot har jag svårt att se scenarier där en räntenivå på 1,75% i november visar sig vara alltför hög"

GBP

Pundet tappade mycket i värde i början av förra veckan efter att den Engelska finansministern släppte sin senast budget. På grund av det stora rörelserna i valuta och obligationsmarknaderna så tvingades the Bank of England agera för att säkra upp marknaderna. Bank of England tillkännagav därför att de startar ett nytt, tillfälligt program för att köpa oblogationer för att hejda den senaste tidens kraftiga försäljning av pundet. BOE kommenterade förra veckan att "Denna omprissättning har blivit mer betydande under det senaste dygnet - och det påverkar särskilt den långfristiga brittiska statsskulden. Om dysfunktionerna på denna marknad skulle fortsätta eller förvärras, skulle det finnas en väsentlig risk för den brittiska finansiella stabiliteten” och att "syftet med dessa köp kommer att vara att återställa ordnade marknadsförhållanden. Inköpen kommer att genomföras i den omfattning som är nödvändig för att åstadkomma detta resultat.” Pundet stärktes efter uttalandet men det känns i markanden som om detta löser de rådande symptomen men inte de underliggande strukturella problemen i den Engelska ekonomin.


Vad händer i veckan?

Måndag

EUR: Tyskland PMI Produktion

GBP: PMI Produktion

USD: PMI Produktion

Tisdag

AUD: Räntebeksed

Onsdag

NZD: Räntebesked

GBP: PMI Tjänster

USD: ISM PMI

Fredag

USD: Non-Farm payrolls

USD: Arbetslöshet


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin