Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 3 april 2023

CalendarApril 3, 2023
EmailTwitterLinkedin

Inflationsutfallen i euroområdet och USA är av stort intresse med en betydande baseffekt under mars på grund av jämförelsemånaden mars 2022, som hade de fulla effekterna av Rysslands invasion av Ukraina. Detta ledde till högre energipriser under det gångna året och förväntas i 2023 orsaka en nedgång i huvudinflationen och mer fokus på kärninflationen. Samtidigt har ECB-ledamöter varnat för att den underliggande inflationen är oroväckande ihållande. Även Sverige och USA tampas med en hög inflation och både Riksbanken, ECB och FED kommunicerar att fortsatta räntehöjningar är att vänta.

SEK

Sveriges höga inflation är ett fortsatt hinder mot en starkare SEK. Under torsdagen publicerade Riksbanken sin redogörelse för penningpolitiken 2022 i Sverige. I denna rapport noterar Riksbanken flera lärdomar från utvecklingen under året, inklusive behovet av att noggrant övervaka förändringar i företagens prissättningsbeteende. Riksbanken menar att anledningen till att de drastiskt underskattat inflationsuppgången 2022 är att prognosmodellerna som användes var baserade på data från mitten av 1990-talet. På motsvarande sätt kan också genomslaget av en svagare krona på inflationen ha varit större under 2022 än vad som indikerades av historiska samband, skriver Riksbanken.

USD

Inga större rörelser har skett och USD handlades relativt oförändrat mot såväl EUR som SEK. Tre FED-ledamöter höll på torsdagen dörren öppen för fler räntehöjningar efter förra veckans höjning med 25 punkter. Marknaden prisar in en räntehöjning på 25 punkter i maj men förväntningarna att FED sänker räntan i andra halvåret står kvar. Under onsdagen meddelande ”The Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil)” att handel mellan Kina och Brasilien fortsättningsvis ska ske i ländernas respektive valutor i stället för USD. Kina är Brasiliens största handelspartner och står för 1/3 av all export och 1/5 av all import. Risken för USA är en långsiktig trend där fler länder överger USD som handelsvaluta vilket innebär en försvagning av dess status som världsreservvaluta.

EUR

I avsaknad av viktig ekonomisk data denna vecka leddes marknaderna av det underliggande sentiment (vilket gynnar euron). EUR har stärkts stadigt sedan slutet av februari, mycket tack vare tesen att Europeiska Centralbanken (ECB) fortfarande har mer utrymme för räntehöjningar och stramare penningpolitik än andra centralbanker. Euron steg ytterligare när tyska KPI publicerades med 7,4% snarare än den förväntade siffran på 7,3%. Samtidigt bekräftade ECB:s Muller återigen att ECB har "utrymme att höja räntorna". Dessa kommentarer gav euron ytterligare support gentemot de flesta valutorna.

GBP

Förra veckan gynnades GBP av kommentarer från Bank of Englands guvernör Andrew Bailey. Han sa att centralbanken kommer att fortsätta att fokusera på att få ned inflationen vilket är mer betydande i Storbritannien än någon annanstans. Bailey påpekade att den inhemska banksektorn är motståndskraftig och inte behöver särskild monetär hänsyn. Han anser också att styrräntan i Storbritannien inte kommer att behöva stiga till de toppar som sågs vid den senaste finanskrisen, vilket kan vara ännu ett tecken på att Storbritannien börjar närma sig slutet av den snabbaste serien av räntehöjningar på trettio år. Marknaden har dock en lång väntan på att se vad som kommer härnäst, eftersom nästa planerade möte för den penningpolitiska kommittén i London inte är förrän i början av maj.


Vad händer i veckan?

Måndag

EUR: Tyskland Manufacturing PMI

GBP: Manufacturing PMI

USD: Manufacturing PMI

Tisdag

EUR: Tyskland handelsbalans

USD: Industriorderingång

Onsdag

USD: Handelsbalans

Torsdag

USD: Prel. Arbetslöshet

Fredag

Glad Påsk!


Author

Björn Zuber

Björn Zuber

Country Manager for Corpay Sweden

Björn brings 15 years’ experience in foreign exchange markets, being an integral part in launching tailor made hedging products. He specializes in formulating, executing and managing FX strategies for large corporate and institutional clients across Europe

EmailTwitterLinkedin