Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 29 maj 2023

CalendarMay 29, 2023
EmailTwitterLinkedin

Det var oroligt på valutamarknaden förra veckan och svenska kronan lider oftast i det klimatet. Förhandlingar om att höja skuldtaket i USA, Chinas tillväxt som ser ut att bromsa in samt osäkerheten kring fler räntehöjningar ledde till ökad volatilitet.

USD

När vi förra veckan fick det senaste mötesprotokollet från Federal Reserve så fick vi se att kommittén var eniga kring den senaste räntehöjningen på 0,25 men oeniga om räntebanan framöver. Vissa ledamöter ansåg att arbetet med att få ner inflationen gick långsamt medan flera ledamöter noterade en inbromsande ekonomisk tillväxt som inte kräver mer åtstramning framöver. James Bullard som är Fed chefen i St. Louis sade också förra veckan att Fed kommer att behöva höja räntan ytterligare för att tämja inflationen och han kan tänka sig att styrräntan kan höjas med 50 punkter till i år. Kärninflationen har inte ändrats mycket de senaste månaderna och om inflationen inte kommer ner framöver behöver Fed göra mer. USA:s BNP steg med 1,3% årstakt under första kvartalet detta var något högre än förväntat av marknaden. Ekonomin i USA ser fortsatt relativt stark ut. Feds favoritinflationsindex PCE-deflatorn var 4,4%. Månaden före uppgick den till 4,2%, detta var starkare än förväntat och det har lett till att marknaden nu prisar in en höjning vid nästa möte.

GBP

Inflationen bromsar in långsammare än väntat i Storbritannien. Inflationen steg på med 8,7% vilket var ner från tidigare mätningar på 10,1% men den var högre än vad ekonomer hade förväntat sig. Ökningstakten är den lägsta som noterats sedan i mars 2022. Orsaken är en kraftig inbromsning i energipriser. Men samtidigt ligger kärninflationen på 6,8% vilket var klart högre än förväntningarna på 6,2% och indikerar ett fortsatt högt inflationstryck. Detta är fortfarande långt över Bank of Englands inflationsmål på 2%. Marknaden har nu också höjt sannolikheten på fler räntehöjningar framöver.


Vad händer i veckan?

Måndag

GBP: Bank Holiday

USD: Memorial Day

Tisdag

SEK: Konsumentförtroende

SEK: BNP

Onsdag

EUR: Tyskland Inflation

Torsdag

SEK: PMI – Tillverkning

EUR: Inflation

EUR: Arbetslöshet

EUR: ECB mötesprotokollet

Fredag

USD: Non-farm payrolls

USD: Arbetslöshet


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin