Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 28 november 2022

CalendarNovember 28, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Riksbanken höjde styrräntan som väntat till 2,5% förra veckan och de perkar på att fler höjningar kan komma. Riksbankens ränteprognos visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3%. Vid förra mötet spådde Riksbanken en topp på 2,5% under 2023. Inflationen i Sverige har stigit snabbt till nivåer som inte har synts på 30 år. Samtidigt tror Riksbanken att inflationen väntas falla nästa år på grund av att många av de störningar och obalanser som drivit upp inflationen nu har avtagit. De tror också att kronan väntas stärkas framöver. OECD släppte sin senaste prognos förra veckan och kommenterade där den svenska ekonomin. De tror att hög inflation och stigande boräntor dämpar hushållens konsumtion och att Sveriges BNP faller från slutet av 2022. Kriget i Ukraina har påverkat även den svenska ekonomin via högre energipriser och lägre tillväxt hos viktigare handelspartners. Ekonomin väntas därför krympa under fjärde kvartalet och första halvan av 2023. Inflationen väntas förbli hög under 2023 då pristrycket breddas. Inflationen väntas sedan avta gradvis och närma sig 2% målet under senare delen av 2024. Den höga inflationen har hittills tvingat Riksbanken att snabba på räntehöjningarna. Men om inflationen kan fås under kontroll snabbare med återhållna löneavtal kan detta begränsa behovet av stora höjningar från Riksbanken framöver.

USD

Förra veckan fick vi protokollet från det senaste Fed mötet. De skriver att man är överens om att en inbromsning i höjningstakten kan komma framöver. Även om flera representanter från Fed har haft en mjukare ton gällande räntehöjningstakten under de senaste veckorna, ser Fed att det finns få tecken på att inflationen avtar. Samtidigt uttrycks oro inom Fed för de risker som det finansiella systemet skulle utsättas för med en fortsatt hög höjningstakt. Mindre räntehöjningar skulle enligt Fed ge beslutsfattare en chans att utvärdera effekten av de redan gjorda höjningarna. Centralbankens nästa räntebeslut tas i mitten av december och förväntningarna ligger nu på en höjning med 0.5%.

EUR

Protokollet från ECB:s senaste policymöte kom också förra veckan. Ledamöterna i ECB-rådet såg att inflationsutsikterna hade fortsatt att försämrats och att inflationen var allt för högt över prognosbanan. En stor majoritet i rådet ställde sig bakom förslaget om att höja styrräntan 0,75%. Ett fåtal ledamöter föredrog en räntehöjning med 0,5% om det då också skulle signalera behov av ytterligarehöjningar. Inför nästa policymöte i december noterades att rådet då skulle ha tillgång till ytterligare information. Vissa ledarmöte har redan nu gått ut med att en 0,75% höjning i december skulle vara att föredra.


Vad händer i veckan?

Tisdag

SEK: BNP

SEK: Detaljhandel

SEK: Konsumentförtoende

EUR: Inflation - Tyskland

USD: Konsumentförtorende

Onsdag

EUR: Inflation

USD: BNP

USD: Husförsäljning

Torsdag

SEK: PMI tillverkning

EUR: PMI - Tyskland

GBP: PMI

USD: PCE inflation

USD: ISM tillverkning

Fredag

USD: Nonfarm payrolls

USD: Arbetslöshet


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin