Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 27 mars 2023

CalendarMarch 27, 2023
EmailTwitterLinkedin

Rädslan kring de internationella bankerna styr fortfarande risk sentimentet i marknaderna. Europas banker handlades ner brett i början av förra veckan efter den krisande banken Credit Suisse förvärvats av UBS efter att schweiziska myndigheter administrerat förhandlingar för att förhindra en global kris. Senare i veckan, trots krisen, höjde amerikanska centralbanken räntan och Janet Yellen var ute och kommenterade att man kan göra mer i USA för att garantera bankinsättningar om det skulle behövas. Trots detta var det negativt sentiment i valuta och aktiemarknaderna i slutet på veckan med en oro över vad som kan komma att hända framöver. 

SEK

Riksbankschef Erik Thedéen tycks utala sig varje vecka om den svenska ekonomin med liknande budskap. Han säger igen att Riksbanken kommer göra det som krävs för att inflationen ska bli låg och stabil igen. Förra veckan betonade han vikten av att inflationen vänder ner på ett tydligt sätt i år. Inte minst för att behålla förtroendet för inflationsmålet som ankare för hushållens och företagens förväntningar. Han lyfte också faran med att inflationen fastnar på en hög nivå och menade att ju längre tid inflationen ligger över målet, desto större är risken att hushåll och företag blir mer benägna att fokusera på vad inflationen har varit och ställer in sina förväntningar därefter. Liksom andra centralbanker kommer Riksbanken att titta noga på den kommande ekonomiska datan innan de tar sitt nästa beslut om räntan i april.

USD

Federal Reserve levererade ytterligare en höjning med 0.25% vid förra veckans möte och noterade att någon ytterligare policyförstärkning kan vara lämplig. På presskonferensen noterade Jerome Powell att de hade övervägt att pausa höjningar och sa att händelser i banksystemet under de senaste två veckorna kommer sannolikt att resultera i stramare kreditvillkor för hushåll och företag, vilket i sin tur skulle påverka ekonomin. Det är för tidigt att fastställa omfattningen av dessa effekter och för tidigt att säga hur penningpolitiken bör reagera. Han kommenterade också att en räntesänkning i år inte förväntas, vilket inte är vad som är i priset i vissa marknader just nu. Senare under veckan föll marknaderna när finansminister Janet Yellen sa att ”Jag har inte övervägt eller diskuterat något som har att göra med filtförsäkring eller garantier för insättningar".  Något som hon senare i veckan fick ändra på och lägga till att det finns mer de kan göra för att skydda insättningarna för att lugna ner marknaderna.

GBP

Den brittiska centralbanken höjde på torsdagen styrräntan med 0,25% till 4,25%. Detta var efter att Storbritanniens inflation steg 1,1% i februari jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 10,4%. Men beslutet om räntehöjningen var inte enigt. Två ledamöter ville lämna styrräntan oförändrad på grunda av risken att vi inte sett den fulla inverkan från tidigare räntehöjningar. Kommittén noterar också att det varit en turbulent tid på finansmarknaderna men att den finansiella policykommitténs bedömning är att det brittiska banksystemet är motståndskraftigt och robust och kan fortsätta stötta ekonomin även i ett scenario med högre räntor. Inflationen väntas fortsatt falla betydlig under andra kvartalet, i spåren av ökade elprisstöd och lägre energipriser. Men de påpekar att om det finns mer bevis om ett mer ihållande pristryck, så kan ytterligare åtstramning av penningpolitiken krävas.

EUR

ECB-chefen Christine Lagarde sade förra veckan att ECB är fast besluten att leverera prisstabilitet och att få ned inflationen till 2% på medellång sikt är inte förhandlingsbart. Hon tillade att de ännu inte sett några tydliga bevis för att den underliggande inflationen tenderar nedåt. Hon upprepade att ECB framöver kommer att vara databeroende i sina räntebeslut, och att även om den europeiska banksektorn är motståndskraftig under den nuvarande finansiella turbulensen så är de redo att ge likviditetsstöd till finanssystemet vid behov.


Vad händer i veckan?

Måndag

SEK: Handelsbalans

EUR: Tyskland IFO

Tisdag

USD: Konsumentförtroende

Onsdag

SEK: Detaljhandel

USD: Husförsäljning

Torsdag

USD: BNP

Fredag

GBP: BNP

EUR: Inflation

USD: PCE inflation


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin