Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 27 februari 2023

CalendarFebruary 27, 2023
EmailTwitterLinkedin

Det verkar vara risk off sentiment som styrt den senaste veckan. Men nu är vi också mitt uppe i spekulationer kring räntorna i USA. Är de nära på att toppa efter att nästan alla i Feds kommitte tyckte att en höjning med 0,25% var lämpligt vi förra mötet eller kommer den förtsatt höga kärninflation leda till fler höjningar framöver? Dollarn överträffar i alla fall sina rivaler när investerare flyr till säkerhet eller det spekuleras kring högre räntor i USA.

SEK

Inflationen i Sverige sjönk till 9,3% i januari jämfört med 10,2% i december. Detta var lite mer än förväntat och hade mest att göra med att elpriserna sjönk med 27,4% den senaste månaden. Men mer viktigt är det att inflationen exklusive energi steg till 8,7% i januari jämfört med 8,4 %i december. Det kan vara så att inflationen biter sig fast trots att elpriserna sjunker. Livsmedelspriserna har ju ökat med 20,4% under det senaste året. Det är kanske därför vice riksbankschef Henry Ohlsson tycker att det är alldeles uppenbart att penningpolitiken måste bli mycket mindre expansiv. Han tycker det är därför nödvändigt att återigen höja styrräntan.

USA

Fed-chefen i St Louis James Bullard kommenterade att den amerikanska ekonomin är starkare än vad som förväntats, vilket gör att marknaderna ser en tuffare väg framöver sig vad gäller inflationen och räntorna. Han upprepade att Fed kommer att behöva höja till över 5% för att få ner inflationen. Själv ser han skäl att höja till 5,25–5,50%. Under förra veckan fick vi också protokollet från det senaste Fed mötet. Nästan alla i Federal Reserves policykommitte enades om att höja räntorna med 0.25% men det var ett mycket litet antal som stödde ett mer aggressivt drag. Detta kanske tyder på att världens mäktigaste centralbank nu är relativt engagerad till en mer gradvis åtstramningsbana men i fredags fick vi också Federal Reserves föredragna inflationsmått som överträffade förväntningarna i januari, vilket stärkte argumenten för fortsatt åtstramning under de kommande månaderna.

EUR

Inflationstakten i euroområdet sjönk till 8,6% i januari jämfört med 9,2% i december. Detta var förväntat men kärninflationen steg till 5,3% mot en förväntad siffra på 5,2%. Det verkar som om inflationen i världen ser ut at bita sig fast. Samtidigt är det fortfarande stor skillnad i euroländerna med lägst inflation i Luxemburg på 5,8% och högst i Lettland på 21,4%. ECB-ledamoten Joachim Nagel som också är chef för Bundesbank tror att ECB kan behöva göra en till stor räntehöjning efter mars. Han pekar på den underliggande inflationstillväxten som ett skäl till varför räntan bör gå upp ytterligare. ECB har redan flaggat för en höjning på 0,5% till 3% i mars. Det är dock oklart hur centralbanken kommer att agera efter det.


Vad händer i veckan?

Måndag

SEK: Detaljhandel

USD: Hållbara varor

Tisdag

SEK: PPI

Onsdag

SEK: PMI tillverkning

GBP: PMI tillverkning

USD: ISM tillverkning PMI

Torsdag

EUR: Inflation

Fredag

SEK: tjänster PMI

USD: ISM tjänster


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin