Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 26 september 2022

CalendarSeptember 26, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Riksbanken höjde styrräntan med 1% förra veckan. Direktionen var enig om både räntebeslutet och räntebanan. De kommenterar "Genom att Riksbanken höjer räntan mer nu minskar risken för hög inflation på sikt och därmed behovet av en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram" och "Inflationsutvecklingen framöver är fortsatt svårbedömd och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet". Sommaren har präglats av hög volatilitet på de finansiella marknaderna och i en sådan miljö tenderar kronan att försvagas. Riksbanken konstaterar att kronan nu har försvagats cirka 5 procent sedan årets början och de säger att "Den reala växelkursen bedöms i nuläget vara svagare än vad man kan förvänta sig med tanke på bland annat den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige jämfört med omvärlden. I handelsvägda termer väntas kronan långsamt förstärkas de kommande åren". BNP prognosen innehåller just nu ingen djup lågkonjunktur, utan det handlar mer om en "dipp i konjunkturen", med BNP ned 0,7% nästa år men sedan upp 1,1% i 2024.

USD

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde styrräntan med 0,75% förra veckan till ett intervall mellan 3% och 3,25%. FOMC var enig om räntebeslutet. FOMC skriver i pressmeddelandet att kommittén antar att fortsatta höjningar kommer vara lämpligt och att de kommer att vara redo att anpassa den penningpolitiska hållningen på ett lämpligt sätt om risker uppstår som kan försvåra uppnåendet av Federal Reserves mål. Fed-ledamöternas nya ränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att höjas med ytterligare 1.25%. Därefter väntar ytterligare en höjning, med 0.25% i 2023 varefter räntan gradvis börjar sänkas.

GBP

Bank of England höjde som väntat styrräntan till 2,25%. Här var storleken på räntehöjningen inte enigt. Fem ledamöter röstade för att höja räntan med 0,5%, tre röstade för en höjning på 0.75% och en ledamot ville se en mindre höjning på 0.25%. De kommenterade att "MPC kommer att vidta de åtgärder som krävs för att inflationen på medellång sikt ska återgå till målet på 2 procent på ett hållbart sätt, i enlighet med sitt uppdrag" och att "Omfattningen, takten och tidpunkten för eventuella ytterligare ändringar av styrräntan kommer att återspegla kommitténs bedömning av de ekonomiska utsikterna och inflationstrycket".

NOK

Norges Bank höjde sin styrränta med 0,5% till 2,25%. Beslutet var enigt. Direktionens bedömning är att styrräntan sannolikt kommer att höjas igen i november. De kommenterade att "Prisökningarna är klart över målet på 2%, och det finns utsikter till att den håller sig högre än tidigare antagits. Vi höjer räntan för att dämpa prisökningarna". Styrräntan väntas i senaste prognosen höjas till cirka 3% i vinter men kommer att bero på den ekonomiska utvecklingen och att prognosen är mer osäker än vanligt.


Vad händer i veckan?

Måndag 26

EUR: Tyskland BNP

EUR: Tyskland IFO

EUR: Lagarde talar

Tisdag 27

SEK: PPI

SEK: Handelsbalans

SEK: Hushållens upplåning

USD: Hållbara varor

USD: Konsument sentiment

Onsdag 28

SEK: Detaljhandel

USD: Husförsäljning

Torsdag 29

USD: BNP

Fredag 30

EUR: Tyskland arbetslöshet

EUR: Inflation

USA: PCE inflation

Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin