Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 26 juni 2023

CalendarJune 26, 2023
EmailTwitterLinkedin

Kronan tappade mer mark mot Euron och Dollarn förra veckan. Ränteskillnader mot omvärlden, oron i fastighetssektorn och negativt risksentiment ledde till svaghet. Annars var det fortsatt centralbankerna som stod för nyheterna på valutamarknaderna. 

SEK

Konjunkturinstitutet släppte sin senaste prognos för Sverige förra veckan. De ser att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur men den kommer bara att synas i liten utsträckning på arbetsmarknaden. De noterar också att hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga hushåll och mot bostadsbyggandet som nu minskar snabbt. Detta tillsammans med en inbromsning i exporten gör det att BNP minskar något de närmaste kvartalen. BNP väntas minska med 0,4% i år och öka 1,4% nästa år.

NOK

Norges Bank överraskade marknaden och höjde räntan mer än väntat förra veckan. De höjde med 0,5%. De kommenterade att räntan höjdes med 50 punkter eftersom inflationen fortfarande är för hög. Enligt centralbanken har de tidigare prognoserna kring inflationen, ränteskillnader och den norska valutan slagit fel. Samtidigt signalerar de för fler räntehöjningar framöver och har höjt sin prognos för styrräntan. De tror nu att den stiger till 4,25% under hösten.

GBP

Inflationen i Storbritannien steg 0,7% i maj jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 8,7%. Detta var högre än förväntat där marknaden hade förutspått en inflationstakt på 8,4%. Kärninflationstakten var också högre än förväntat och landade på 7,1% i maj. Det var kanske till följd av detta som Bank of England valde att höja räntan med 0,5% istället för förväntade 0,25%. Men beslutet om räntan var oenigt. Två ledamöter ville lämna styrräntan oförändrad. BOE kommenterade efter mötet att kommittén kommer fortsätta att noga bevaka inflationstrycket, stramheten på arbetsmarknaden och lönerna och att det kan komma fler räntehöjningar om det skulle behövas.

USD

Fed chefen Jerome Powell talade förra veckan om det ekonomiska läget inför representanthuset. Han kommenterade att det kommer ta tid innan de fulla effekterna av tidigare åtstramningar slår igenom i ekonomin, vilket gör att Fed kommer behålla en databeroende ställning och ta beslut vid varje individuellt möte. Men en majoritet av Fed-medlemmarna räknar med ytterligare räntehöjningar i år.


Vad händer i veckan?

Måndag

EUR: IFO

EUR: Lagarde talar

Tisdag

SEK: PPI

USD: Hållbaravaror

USD: Husförsäljning

Onsdag

SEK: Belåning - hushåll

USD: Powell talar

Torsdag

SEK: Riksbanken räntebesked

SEK: Detaljhandel

USD: BNP

Fredag

GBP: BNP

EUR: Inflation

USD: Inflation PCE


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin