Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 24 april 2023

CalendarApril 24, 2023
EmailTwitterLinkedin

Förra veckan var relativt lungn, med bara sporadisk ekonomisk data som släpptes. Men både Fed och ECB ledamöter fortsatte att singalera att det kan komma fler räntehöjningar på kommande möten. Marknaden prisar nu in att Fed snart är färdig medan ECB har mer kvar att göra. Vi väntar nu spänt på ett räntebesked från Riskbanken på onsdag.

SEK

Förra veckan släppte regeringen sin vårändringbudget och med det nya prognoser för Sveriges ekonomi. Regeringen tror att Sveriges ekonomi krymper med 1% under 2023 för att sedan återhämta sig 2024 och växa med 1,2%. Inflationen väntas ligga på 5.9% under 2023 men falla ner till 2.2% under 2024 och 2% 2025. De la också fram en prognos för kronan. Mot EUR tror de att kronan väntas ligga kvar på nuvarande nivåer 2023 men sedan under 2024 väntas den stärkas till 10,7 kronor och sedan till 10,5 kronor under 2025. Enligt Infronts senaste enkät så kommer Riksbanken med största sannolikhet att höja styrräntan med ytterligare 0,5% vid det penningpolitiska mötet i veckan. De kommer förmodligen också signalera en ytterligare höjning vid nästkommande möte i juni. Av 8 tillfrågade ekonomer i enkäten tror sju av dem att styrräntan kommer att höjas ytterligare en sista gång. Fem av dessa räknar med att styrräntan kommer att toppa på 3,75% medan två ser en räntetopp på 4%. De tror också att Riksbankens nya räntebana inte kommer att indikera någon räntesänkning under prognosperioden.

GBP

Storbritanniens inflation steg 0,8% i mars jämfört med föregående månad. Inflationstakten år till år uppmättes till 10,1%. Detta var högre än förväntat och pundet starktes mot bakgrund av ökad sanolikhet för framtida räntehöjningar för att få bukt på den höga inflationen. Kärninflationstakten var oförändrad från förra månaden på 6,2%. Men detta var också något hörge än förväntat där analytiker hade förväntat sig 6,0%.


Vad händer i veckan?

Måndag

EUR: Tyskland IFO

Tisdag

USD: Konsumentförtoroende

USD: Husförsöljningsdata

Onsdag

USD: Hållbaravaror

SEK: Riksbanken – räntebesked

Torsdag

USD: BNP

Fredag

USD: Inflation PCE

EUR: Inflation - Frankrike och Tyskland

EUR: BNP - Frankrike och Tyskland


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin