Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 20 mars 2023

CalendarMarch 20, 2023
EmailTwitterLinkedin

Förra veckan präglades av oro och volatilitet efter kollapsen av SVB och Signature Bank i USA. På tisdagen lugnade det ner sig lite och marknaderna återhämtade sig och känslan var att risken för fler bank kollapser inte skulle sprida sig. Men sedan på onsdagen handlades Credit Suisse ner på rekordnivåer och ny oro växte fram. Schweiziska nationalbanken fick till och med gå in med ett hjälppaket på 54 miljarder dollar och detta lungnade marknaderna igen. Mot slutet av veckan fick vi också veta att flera storbanker i USA hade gått ihop för att rädda First Republic Bank med 30 miljarder dollar. Till sist i fredags gick ECBs bankövervakande gren ut med att man har dragit slutsatsen att turbulensen inte väntas sprida sig till euroområdets banker. Nu väntar vi spännt på vad den kommande veckan kommer bjuda på med räntebesked i både USA och England.

SEK

Samtidigt som vi fick nyheterna om Credit Suisse i förra veckan så fick vi också de senaste inflationssiffrorna i Sverige. Inflationen ökade mer än väntat i årstakt i februari. På årsbasis steg konsumentpriserna med 12%. Kärninflationen var 9,4% procent och var något högre än förväntat. Matpriserna fortsätter att öka och var upp 2,8% under månaden. Fler banker tror nu på kommande ränteökningar vid mer än ett möte men frågan kvarstår hur mycket som kommer behövas till slut. IMF uttalade sig också förra veckan om de senaste Svenska prognoserna. De tror att efter en stark återhämtning i spåren på pandemin väntas den svenska ekonomin uppleva en mild recession 2023, vilket speglar en dämpning i privatkonsumtionen när hushållen fortsätter att kämpa med en högre inflation och högre räntekostnader. IMF bedömer nu att Sveriges BNP sjunker 0,3% i år för att därefter stiga 1,4% 2024. Inflationen väntas sjunka från 8,1% 2022 till 6,5% 2023 och 3% 2024. IMF-styrelsen manar svenska myndigheter att bibehålla en stram penningpolitisk hållning och en klok finanspolitisk hållning för att stabilisera priser och bibehålla finansiell stabilitet.

EUR

Europeiska centralbanken höjde alla sina tre referensräntor med 0,5% och valde att fortsätta sin inflationsbekämpningskampanj även om risker för den finansiella stabiliteten hotar tillväxtutsikterna i det gemensamma valutaområdet. I uttalandet om beslutet sade banken att inflationen beräknas förbli för hög för länge men att den ökade osäkerheten förstärker vikten av en databeroende strategi för ECB-rådets styrräntebeslut.  Beslut kommer att tas i bedömning av inflationsutsikterna mot bakgrund av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i den underliggande inflationen och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

USD

På grund av vad som hände med krisen kring bankerna förra veckan i USA var det inte mycket annat som intresserade marknaderna. Men vi såg att inflationen i USA steg 0,4% procent i februari jämfört med månaden före. Kärninflationen var 0,5% i februari och ökade 5,5% på årsbasis. Detta var något högre än förväntat. Nu blir det intressant att se vad Fed gör med räntebeskedet i veckan efter krisen bland bankerna förra veckan.


Vad händer i veckan?

Tisdag

EUR: ZEW

USD: Husförsäljningsdata

Onsdag

GBP: Inflation

USD: FED räntebesked

Torsdag

GBP: BOE räntebesked

Fredag

SEK: PPI

GBP: Detaljhandel

USD: Hållbara varor


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin