Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 19 juni 2023

CalendarJune 19, 2023
EmailTwitterLinkedin

Det var ECB och Fed som styrde valutamarknaderna förra veckan. Fed lämnade räntan oförändrad medan ECB höjde. Intressant var att båda centralbankerna signalerade framtida höjningar men just för tillfället så ser marknaden att Fed är närmre toppen på sin räntebana än vad ECB är.

SEK

Inflationen i Sverige sjönk till 6,7% i maj från 7,6% i april. Men detta var ändå lite högre än var analytikerna hade förväntat sig. SCB kommenterade att fortsatta prissänkningar för el och livsmedel bidrog till den lägre inflationstakten i maj. Medianen för Riksbankens underliggande inflationsmått sjönk också till 7,4% i maj jämfört med 7,8% i april. Trots detta förväntar sig de flesta marknadsaktörerna nu en räntehöjning från Riksbanken vid nästa möte i slutet på månaden.

USA

Inflationen i USA steg 0,1% i maj jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg den med 4,0%. Detta var lägre än förväntat och detta bidrog till att Fed till slut lämnade räntan oförändrad vid mötet förra veckan. Detta var förväntat av marknaden. Kommittén bedömde att genom att hålla räntan oförändrad vid detta möte så ger det lite utrymme att utvärdera hur de senaste räntehöjningarna har påverkat ekonomin samt invänta ytterligare information och dess implikationer för penningpolitiken. Samtidigt så fick vi nya ränteprognoser för styrräntan. De antyder att styrräntan kommer att höjas med ytterligare 0,5% i år för att därefter sänkas med totalt 1,0% under 2024.

ECB

Till skillnad från Fed så beslutade ECB i torsdags att höja räntan med 0,25%. Detta var också förväntat av marknaden. ECB:s nya makroekonomiska prognoser visar höjningar i deras förväntningar på inflationen. Samtidigt väntas inflationen sjunka kommande år. ECB kommenterar efter mötet att inflationen har kommit ned men väntas fortsatt vara för hög under för lång tid. De kommer att fortsätta att höja räntan till en tillräckligt åtstramade nivå för att i rätt tid få ned inflationen till målet. Räntan kommer att behållas på den nivån så länge som det krävs.


Vad händer i veckan?

Måndag

USD: Lediga – Juneteenth

Tisdag

USD: Husbyggnadsiffror

Onsdag

GBP: Inflation

USD: Powell talar

Torsdag

CHF: SNB räntebesked

GBP: BOE räntebesked

USD: Jobbsiffror

Fredag

EUR: PMI

GBP: PMI

USD: PMI


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin