Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 19 december 2022

CalendarDecember 19, 2022
EmailTwitterLinkedin

Efter en lungn start på förra veckan så satte den senaste inflationssiffran i USA rörelse på valutamarknaderna. Även efter att ECB, Fed och BOE höjde sina styrräntor med 0.5% så är marknaden fortfarande osäker på den framtida utvecklingen och därför kan vi komma att se fortsatt volatilitet framöver om vi får överaksande ekonomisk data kombinerat med tunn julhandel.

                                      

USD

I tisdags förra veckan fick vi aktuella inflationssifror från USA. De steg 0,1% i november jämfört med månaden före. Analytiker hade räknat med att den skulle ha ökat 0,3%. Den lägre än förväntade inflationssiffran ledde till att förväntningarna för kommade räntehökningar sjönk och dollarn försvagades. Sedan i onsdags fick vi också det senaste räntebeskedet från Fed. De höjde styrräntan med 0.5% till ett intervall mellan 4,25 och 4,50%. Fed-ledamöternas nya ränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att höjas med ytterligare åtminstone 0.75% nästa år. Powell noterade att 17 av nitton Fedledamöter har satt sina prognoser för styrräntan i slutet av 2023 över 5% och att det är den bästa bedömningen av var policyräntan kommer att vara. Han kommenterde också efter mötet att Fed tar kraftfulla steg för att dämpa efterfrågan så att den hamnar bättre i linje med utbudet. Han sade också att det kommer att krävas substantiellt mer bevis för att ge förtroende för att inflationen är på en nedåtriktad bana men inflationsstatistiken för oktober och november visar ändå på en reduktion i pristrycket.

EUR

ECB höjde som väntat styrräntan med 0.5% till 2,50% förra veckan. De väntar sig också, med ännu en höjd inflationsprognos, att höja räntorna ytterligare. De kommenterade att genom att hålla räntan på åtstramande nivåer så kommer inflationen att sjunka genom att efterfrågan dämpas och det kommer också att säkra mot en ihållande uppjustering av inflationsförväntningarna. Samtidigt har ECB åter justerat upp sina inflationsprognoser för perioden 2022-2024, och i en första prognos för 2025 bedöms inflationen fortsatt överstiga målet på 2%. Baserat på dagens information räknar ECB med att höja räntan med ytterligare 0.5% vid nästa möte i februari. De ser en höjning med 0.50% troligen i mötet efter och möjligen även i mötet därefter.

SEK

Inflationen i Sverige steg 0,7% i november jämfört med föregående månad och steg 9,5% jämfört med samma månad föregående år. Men trots detta var kärninflationen något högre än förväntat. Det förväntas att Riksbanken kommer att behöva höja stryräntan ytterliggare framöver för att dämpa inflationen och för att någerlunda matcha den stigande ECB räntan.

GBP

Bank of England höjde i torsdags styrräntan med 0.5% till 3,50%. Detta var förväntat av marknaden. Men här var beslutet om räntan oenigt. Två ledamöter ville lämna styrräntan oförändrad medan en ville höja med 0.75%. En majoritet ansåg att en räntehöjning med 0.5% var kraftfullt och att ytterligare räntehöjningar sannolikt kommer att bli nödvändiga.


Vad händer i veckan?

Måndag

EUR: Tyskland IFO

Onsdag

USD: Konsumentförtroende

USD: Husförsäljning

Torsdag

USD: BNP

Fredag

USD: Hållbaravaror

USD: Inflation PCE

GOD JUL!


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin