Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 17 april 2023

CalendarApril 17, 2023
EmailTwitterLinkedin

Internationella valutafonden, IMF, släppte sin senaste World Economic Outlook förra veckan. De skriver att i början av 2023 såg det ut som om världsekonomin skulle lyckas uppnå en mjuklandning. Deras syn på 2023 har nu ändrats på grund av fortsatt hög inflation och den senaste tidens turbulens i den finansiella sektorn. Inflationen har avtagit något efter att centralbanker har höjt räntorna och priserna på energi och livsmedel vänt ner men arbetsmarknaden är fortsatt stram i flera länder. Samtidigt har den snabba räntehöjningstakten börjat visa på sårbarheter. Banksektorn har hamnat i fokus den senaste tiden och oron har stigit för spridningseffekter till den bredare finansiella sektorn. IMF förutspår nu att den globala BNP-tillväxten dämpas till 2,5% i 2023.

SEK

Inflationen i Sverige sjönk till 8,0% i mars jämfört med 9,4% i februari, detta var lägre än vad marknaden hade förväntat. SCB kommenterade att denna nedgång delvis var på grund av att uppgången i energipriserna börjar avta. Inflationen exklusive energi sjönk till 8,9% från 9,3% så inte lika mycket som inflationen med energi inräknat. Priserna på livsmedel fortsatte att stiga i mars, men inte lika mycket som i februari. Inte sedan början av 1950-talet har matpriserna ökat så mycket för konsumenterna i Sverige på ett år. Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en Inflation på 7,8% men trots detta har vissa aktörer nu ändrat sig och tror på en lägre ökning redan vid nästa mötet.

USD

Inflationen i USA steg 0,1% i mars. Jämfört med samma månad föregående år steg den med 5,0%. Detta var något svagare än marknaden hade förväntat. Energipriserna sjönk 3,5% i mars medan livsmedelspriserna var oförändrade. Efter sifforna släpptes sade Fed-chefen i Richmond Thomas Barkin att vi är förbi inflationstoppen men det återstår fortfarande en del att göra. Han fortsatte med att säga att de definitivt ser att efterfrågan kyls och detta kommer de fortsätta bevaka. Detta tillsammans med effekten av tidigare åtgärder tittar de noga på när de går in i nästa möte.


Vad händer i veckan?

Tisdag

GBP: Arbetslöshet

EUR: ZEW

Onsdag

GBP: Inflation

EUR: Inflation

Torsdag

EUR: ECB mötesrotokollet

USD: Philly Fed tillverkning

Fredag

GBP: Konsumnetförtroende

GBP: Detaljhandel

GBP: PMI


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin