Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 15 maj 2023

CalendarMay 15, 2023
EmailTwitterLinkedin

Efter att vi fick något lägre än förväntade inflationssiffror i USA förra veckan ser marknaden nu att det är mer och mer troligt att Fed är nära toppen på sin räntebana. Medan andra certralbanker som ECB, BOE och Riksbanken ser ut att behöva höja mer. Kommer ränteskillnader och tillväxtrisken mellan länder att styra valutamarknaden den närmaste tiden?

SEK

Vice riksbankschefen Martin Flodén kommenterade det nuvarande ekonomiska läget förra veckan och sade att inflationen är alldeles för hög och penningpolitiken behöver vara fortsatt stram, men att de närmar sig förmodligen slutpunkten för räntehöjningarna. De senaste månadernas prishöjningar var högre än vad Riksbanken hade väntat och därför var det nödvändigt att strama åt penningpolitiken ytterligare. Men enligt Flodén talade de senaste månadernas utveckling ändå för att det hade räckt att höja styrräntan med 0,25% i april. Men samtidigt i slutet på förra veckan sade riksbankschef Erik Thedéen att han är orolig för att inflationen i Sverige ska bita sig fast. Han tycker inte att hushållen verkar tro på centralbankens budskap om räntan och det kan tvinga honom att höja räntan mer. Det låter onekligen som att det kan komma fler räntehöjningar men att de kommer vara mindre än tidigare, kanske bara höjningar med 0,25% vid möten i framtiden.

NOK

Norges senaste inflationssiffror steg 1,1% i april jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg priserna 6,4%. Detta var högre än förväntat och även kärninflationen kom in högre än förväntat. Förra veckan fick vi också de senaste BNP siffrorna. De ökade som väntat med 0.2% i kvartalstakt i första kvartalet.

USD

De senaste Inflationssifforna i USA släpptes också förra veckan. De steg 0,4% i april jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg inflationen med 4,9%. Ekonomer hade förväntat sig 5% så detta var något lägre än förväntat. Kärninflationen, exklusive livsmedel och energi, steg 0,4% i april och ökade 5,5% jämfört med samma månad föregående år. Detta var precis som förväntat. Inflationen fortätter att falla varje månad och detta kan innebära att Fed är färdiga med räntehöjningarna och nu blir frågan hur länge räntan kommer ligga kvar på dessa nivåer innan den börjar sänkas.

GBP

Den brittiska centralbanken höjde i torsdags styrräntan med 0,25% till 4,50%. Detta var förväntat men även denna månaden var beslutet om räntan oenigt. Denna gången ville två ledamöter lämna styrräntan oförändrad. Efter mötet kommenterade BOE att de kommer "fortsätta att noga följa indikationer på ihållande inflationstryck, inklusive stramheten på arbetsmarknaden och hur lönetillväxten och tjänsteprisinflationen beter sig. Om det finns bevis på ett mer ihållande pristryck skulle en ytterligare åtstramning av penningpolitiken krävas". Bank of Englands prognoser baseras på marknadsförväntningar att styrräntan toppar på 4,8%. De ser ockå att inflationen faller ner mot 1% i 2025 och de har reviderat upp sina BNP prognoser for 2023 och 2024.


Vad händer i veckan?

Måndag

SEK: Inflation

Tisdag

GBP: Arbetslöshet

EUR: ZEW

EUR: BNP

USD: Detaljhandel

Onsdag

EUR: Inflation

Torsdag

SEK: Ledigt

USD: Hursförsäljning

Fredag

USD: Powell Tal


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin