Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 14 november 2022

CalendarNovember 14, 2022
EmailTwitterLinkedin

Vi avslutade förra veckan med hög volatilitet på valutamarknaderna efter en svagare än väntad inflationssiffra i USA på torsdagen ledde till ett brett ”risk on” sentiment. Detta gynnade aktiemarknader runt om i världen och svenska kronan stärktes.

USA

Efter en tyst start på veckan kring ekonomisk data så fick vi inflationssiffror i USA i torsdags. Inflationen steg 0,4% i oktober mot förväntat 0.6%. Jämfört med samma månad föregående år steg inflationen med 7,7% mot förväntade 8%. Kärninflationen var också lägre än förväntat och dette ledde till att maknaden ser nu mindre räntehöjningar framöver från Fed och risksentimetet vände mot mer risk. Fed kommer troligvis fortfarande höja räntan vid nästa möte men inte med så mycket som de senaste 0.75% höjningarna.

SEK

Vice riksbankschef Anna Breman kommenterade läget i svensk penningpolitik förra veckan och hon tycker att Inflationen i Sverige är alldeles för hög och Riksbanken måste fortsätta att höja styrräntan. Hon ville inte gå djupare in i detalj på storlek på räntehöjningen. Som de flesta centralbanker just nu tittar de på data från månad till månad och det är alltid en helhetsbedömning som gäller. Vi väntar fortfarande på inflationssiffrorna senare i veckan som kan hjälpa. Hon upprepade också att det vore bättre med en räntebana där man ligger kvar med oförändrad ränta en period när man väl höjt klart. Enligt Riksbankens nuvarande räntebana indikeras en sänkning mot slutet av prognosperioden och flera bedömare är inne på att räntan kan börja sänkas igen mot slutet på nästa år.

NOK

Förra veckan fick vi också nya inflationssiffor i Norge. Konsumentpriserna steg 0,3% i oktober och jämfört med samma månad föregående år steg priserna 7,5%. Kärninflationen steg 5,9% i oktober när väntat var 5,6%. Norges Bank höjde mot förväntan bara räntan med 0.25% vid förra mötet och efter starka siffror kanske de nu måste se över sin strategi inför nästa mötet.

GBP

Storbritanniens BNP sjönk 0,2% under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Men jämfört med motsvarande kvartal föregående år steg BNP 2,4%. Detta var lägre än förväntat. The Office for National Stastistics noterar att tjänstesektorn var oförändrad med en nedgång i konsument sectorn. Industrisektorn sjönk med 1,5%.


Vad händer i veckan?

Tisdag

SEK: Arbetslöshet

SEK: Inflation

GBP: Arbetslöshet

EUR: ZEW

USD: PPI

Onsdag

GBP: Inflation

USD: Detaljhandel

Torsdag

EUR: Inflation

USD: Philly Fed tillverkningsindex

Fredag

GBP: Detaljhandel

USD: Husförsäljning


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin