Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 13 februari 2023

CalendarFebruary 13, 2023
EmailTwitterLinkedin

Svenska kronans försvagning fortsatte under början av förra veckan. Mot euron nådde vi den svagaste nivån sedan 2009. Men efter ett ”hökaktigt” räntebesked så stärktes kronan dramatiskt på torsdagen. De underliggande problemen för den svenska ekonomin har inte försvunnit men marknaden tror nu att styrräntan kommer ligga på en högre nivå längre än förväntat efter att Riksbanken kommunicerat att de inte ser någon sänkning i räntebanan just nu. 

SEK

I torsdags höjde Riksbanken styrräntan med 0,5% till 3,00%. Beslutet om styrräntan var enigt och förväntat av marknaden. De kommenterar att efter hög aktivitet i början av förra året vek efterfrågan ned tydligt mot slutet av året och nedgången ser ut att fortsätta i år. Den svenska inflationen är samtidigt mycket hög. Även om man bortser från energipriser är inflationen både hög och stigande. Riksbanken är också fortsatt oroade för svagheten i kronan och den importerade inflation som medföljer. De sade att om kronan fortsätter att utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet. En starkare krona vore i det här läget önskvärd. Riksbanken skriver att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren och att räntebanan har reviderats upp till en topp på 3,33% och innehåller inga sänkningar. Riksbanken tillägger att med den förda penningpolitiken väntas inflationen sjunka tillbaka i år och stabiliseras nära 2% från 2024.

USD

Dollarn och Feds ultimata räntetopp styr fortfarande marknaderna. Så alla lyssnar noga på allt som sägs om USA just nu. Federal Reserves ordförande Jerome Powell påverkade därför marknaderna när han kommenterade det ekonomiska läget tidigt förra veckan. Han ser att inflationen i USA har börjat lätta men det utesluter inte fler räntehöjningar om det kommer in starka jobbrapporter eller högre inflationssiffror. Powell kunde inte ge svar på när Fed väntas börja sänka räntan, men tillade att det kommer säkert dröja tills 2024 innan inflationen når en nivå som Fed känner sig bekväma med.


Vad händer i veckan?

Tisdag

SEK: Arbetslöshet

GBP: Arbetslöshet

USD: Inflation

Onsdag

GBP: Inflation

USD: Detaljhandel

Torsdag

USD: PPI

Fredag

GBP:  Detaljhandel


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin