Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan?

CalendarSeptember 12, 2022
EmailTwitterLinkedin

EUR

ECB höjde som väntat styrräntan till 1,25% från 0,5%. De kommenterade att "Efter höjningen av räntan på inlåningsfaciliteten över noll är det tvåledade systemet för reserversättning inte längre nödvändigt. Följaktligen beslutade ECB-rådet att avbryta det tvåledade systemet för reserversättning genom att sätta multiplikatorn till noll" och att "Detta stora steg tidigarelägger övergången från den nu mycket ackommoderande nivån för styrräntor till nivåer som ska stödja en läglig återgång till en inflation på ECB:s medelfristiga 2-procentsmål. Baserat på den aktuella bedömningen räknar ECB-rådet med att över ett antal kommande sammanträden höja räntorna ytterligare för att dämpa efterfrågan och skydda mot risken för en ihållande uppväxling i inflationsförväntningarna" Efter nya prognoser tror ECB nu att inflationen i euroområdet ökar med 8,1% i år, ökar med 5,5% 2023 och ökar med 2,3% 2024. Det är en upprevideringen för alla år från tidigare prognos i juni. De räknar samtidigt med att den att BNP-tillväxten i euroområdet uppgår till 3,1% i år, 0,9% nästa år och 1,9% 2024. Det är viktigt att pointera att ECB har inget mål för växelkursen men har noterat eurons försvagning, speciellt mot dollarn, och följer utvecklingen noga. Lagarde sade att "Vi har självfallet noterat eurons försvagning och vi vet att det har en påverkan på inflationen, med fördröjning" och att "Även efter vår räntehöjning så stimulerar vi ekonomin med en expansiv penningpolitik"

SEK

Staten kan komma att ställa ut kreditgarantier på upp till 250 miljarder kronor till energibolag. Detta för att säkra likviditeten hos energibolag som är medlemmar på Nasdaq Clearing AB.

Situationen på elmarknaden beskrivs som exceptionell där höga och volatila elpriser har lett till likviditetsbrist hos elproducenter. Mikael Damberg sade att "Vi befinner oss i en krigs ekonomi i energisektorn och situationen har förvärrats av beskedet att Ryssland stryper gasen till Tyskland. Vi agerar därför snabbt för att få på platsgarantier för att hantera den situationen som elbolagen befinner sig i och ytterst undvika en finanskris" Stefan Ingves trodde inte att detta skulle ha någon större påverkan på penningpolitiken framöver. Men om dessa åtgärder inte skulle introduceras så skulle det kunna hota den finansiella stabiliteten. Sveriges BNP var oförändrad i juli jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år ökade BNP 1,6%. SCB kommenterade att "Aktiviteten i ekonomin låg i juli kvar på nivåer i linje med föregående månad. En viss uppgång för produktionen i näringslivet hölls tillbaka av en svagare utveckling i offentliga myndigheter".

NOK

Norges konsumentpriser sjönk 0,2% i augusti. Jämfört med samma månad föregående år steg priserna 6,5%. Norges Statistisk Sentralbyrå (SSB) släppte samtidigt sin senaste konjunkturrapport och där tror de att breda prisökningar, högre räntor och svagare internationella tillväxtutsikter leder till lågkonjunktur i den norska ekonomin de närmaste åren. Men styrräntan ska ändå upp ytterligare 1% i år för att dämpa den höga inflationen. Läget har nu försämrats sedan i juni och den nya prognosen pekar i stället mot en måttlig lågkonjunktur de kommande åren. SSB bedömer nu att Norges BNP kommer att stiga 3,2% i år, 1,5% 2023 och 1,3% 2024. Inflationen väntas stiga 5,7% i år, 3,5% 2023 och 1% 2024. De tror att Norges Bank höjer styrräntan med 0,5% i september och därefter med 0,25% vid de två följande penningpolitiska mötena. Mot slutet av 2023 väntar SSB att inflationen har kommit ner, arbetslösheten har stigit och aktiviteten är låg. Det öppnar för att Norges Bank åter kan börja sänka räntan. Prognosen antar fyra räntesänkningar från slutet av 2023 och under 2024.

USD

Fed-chefen Jerome Powell kommenterade förra veckan att Federal Reserve måste agera bestämt och starkt på inflationen. Ju längre den ligger på dessa höga nivåer ju mer ökar riskerna. Han sade att Fed är fast beslutsamma att få ned inflationen till målet igen och att de då vill se en tillväxt under trend, vilket skulle hjälpa till att balansera arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt mycket stark. Jerome Powell sade också att historien talar för att man ska vara försiktig med att börja lätta på penningpolitiken alltför tidigt.


Måndag

GBP: BNP

Tisdag

EUR: ZEW

USD: Inflation

Onsdag

SEK: Arbetslöshet

SEK: Inflation

GBP: Inflation

USD: PPI

Torsdag

SEK: Konsument sentiment

GBP: BOE Räntesked – OBS Flyttat

USD: Detaljhandel

Fredag

GBP: Detaljhandel

EUR: Inflation

Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin