Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 12 juni 2023

CalendarJune 12, 2023
EmailTwitterLinkedin

Investerare är nu alltmer övertygade om att Fed kommer behöva hålla räntorna på en hög nivå längre än förväntat. Detta tillsammans med förstärkta förväntningar på en räntehöjning antingen nu i veckan eller nästa månad har lett till solida uppgångar för dollarn den senaste tiden.

SEK

Sveriges BNP var oförändrad i april jämfört med mars. Men jämfört med april 2022 sjönk indikatorn 0,1%. Samtidigt fick vi också nya industrisiffror förra veckan. Den svenska industrins totala orderingång steg 3,0% i april, jämfört med månaden före. Orderingången från hemmamarknaden minskade 3,2% medan exportorderingången minskade 9,5%.

NOK

Inflationen i Norge steg 0,5% i maj jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg priserna 6,7%. Detta var starkare siffror än vad marknaden hade förväntat sig. Kärninflationen var också högre. Den steg 6,7% i maj, väntat var 6,3%.

EUR

Euroområdets BNP sjönk 0,1% under första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2022 steg BNP med 1%. Detta var något sämre än förväntat. Under fjärde kvartalet 2022 minskade BNP också med 0,1% och därmed befinner sig nu euroområdet i en teknisk recession. Luxemburg visade den starkaste utvecklingen med en BNP-ökning på 2% procent. Den svagaste utvecklingen bland euroländerna rapporteras från Irland där BNP minskade 4,6%. Eftersom ECB sannolikt kommer att fortsätta fokusera på att bekämpa envist höga nivåer av kärninflation förväntas penningpolitiken förbli i stort sett oförändrad framöver.


Vad händer i veckan?

Tisdag

GBP: Arbetslöshet

EUR: Inflation Tyskland

USD: Inflation

Onsdag

SEK: Inflation

GBP: BNP

USD: Fed räntebesked

Torsdag

SEK: Arbetslöshet

EUR: ECB räntebesked

USD: Detaljhandel

Fredag

EUR: Inflation


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin