Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 12 december 2022

CalendarDecember 12, 2022
EmailTwitterLinkedin

Utan någon större ekonomisk data förra veckan var markanderna relativt lungna jämfört med den senaste tidens volatilitet. Detta kan ändras nu i veckan när vi får räntebesked frå FED, ECB och BOE plus de senaste inflations siffrorna. Den nya informationen i veckan kanske hjälper marknaden att hitta ny rikting mot slutet av året.

SEK

Vice riksbankschefen Per Jansson kommenterade det nuvarande marknadsläget förra veckan. Han tycker att ett samspel mellan olika aktörer i ekonomin är lika viktigt när inflationen är för hög som när den är för låg. Han konstaterade också att mycket har hänt på ett år. Inflationen har stigit kraftigt världen över och centralbankerna har höjt styrräntorna. Han noterade att inflationen i Sverige idag ligger på 9,3% vilket är ungefär lika högt som under 1970- och 1980-talen, då den genomsnittliga inflationen låg över 8%. Han sade att ett skäl till att så blev fallet då var att den ekonomiska politiken inte kunde motverka utvecklingen tillräckligt väl. Men enligt honnom råder det ingen tvekan nu om att Riksbanken har de verktyg som krävs för att få inflationen tillbaka till målet men det vore väldigt bra om vi i något av de kommande två inflationsutfallen ser en tendens till att den underliggande inflationen avtar.

EUR

ECB:s chefsekonom Philip Lane sade i en kommentar förra veckan att Inflationen inom eurozonen är troligen nära toppen. Han uppgav samtidigt att fler räntehöjningar kommer att behövas, även om ECB redan har gjort mycket. Så nu är frågan om de olika centralbankerna kommar att fortsätta i samma höjningstakt eller om de kommer dra ner på storleken på höjningarna framöver.

USD

Fedledamöter har signalerat planer om att höja styrräntan med 0,5% vid mötet senare i veckan. Men ett fortsatt högt lönetryck kan få dem att höja räntenivån till högre nivåer än vad investerare för närvarande räknar med. Efter att ha höjt styrräntan med 0,75% vid fyra möten i rad skulle en mindre höjning med 0,5% i december markera en ny fas för penningpolitiken. I september pekade Fedledamöternas konsensusprognos mot att styrräntan kommer att toppa någonstans i intervallet 4,5% till 5% nästa år och detta är nära det som markanden prisar in just nu.


Vad händer i veckan?

Måndag

GBP: BNP

Tisdag

GBP: Arbetslöshet

EUR: Inflation Tyskland

EUR: ZEW

USD: Inflation

Onsdag

SEK: Inflation

GBP: Inflation

USD: FED räntebesked

Torsdag

CHF: SNB räntebesked

GBP: BOE räntebesked

EUR: ECB räntebesked

USD: Detaljhandel

Fredag

SEK: Arbetslöshet

GBP: Detaljhandel

EUR: Inflation


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin