Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 10 oktober 2022

CalendarOctober 10, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Efter den höga volatiliteten de senaste veckorna var det relativt lugnt förra veckan, med få ekonomiska händelser. I Sverige fick vi senaste indikation på BNP. I månadstakt minskade Sveriges BNP med 1,3% på säsongsrensad basis. SCB kommenterade att ”Aktiviteten i ekonomin minskade i augusti, något som bland annat syns i en svagare industriproduktion”. Industrins orderingång minskade också 4,2% i augusti jämfört med månaden före.

EUR

ECB sade i det senaste mötesprotokollet förra veckan att den höga inflationen i Euroområdet troligtvis kommer ligga över målet under en längre tid. Det kom också fram att ett stort antal medlemmar förespråkade höjningen på 0.75%. De tror inte att den förväntade nedgången i ekonomiska aktivitet skulle räcka för att avsevärt minska inflationen och att utan en snabb minskning av penningpolitiken kan inflationstrycket förvärras.

USD

Non-farm payrolls i USA ökade med 263.000 personer i september och arbetslösheten landade på 3,5%, något bättre siffror än förväntat. Dollarn stärktes efter att Feds ”pivot” ser nu mindre troligt ut eftersom inflationen i arbetsmarknaden ser ut att hålla i sig. Samtidigt varnar vissa marknadsaktörer nu Federal Reserve och andra centralbanker från att höja räntorna för mycket då de fruktar att det kan skapa en kreditkris och global depression.


Vad händer i veckan?

Måndag

NOK: Inflation

Tisdag

GBP: Arbetslöshet

FED och BOE talare under dagen

Onsdag

SEK: Arbetslöshet

GBP: BNP

USD: PPI

EUR: Lagard talar

USD: FED protokoll

Torsdag

SEK: Inflation

EUR: Tyskland Inflation

USD: Inflation

Fredag

USD: Detaljhandel


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin