Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan? 1 maj 2023

CalendarMay 1, 2023
EmailTwitterLinkedin

Förra veckan startade med ett negativt risksentiment och dollarn stärktes när First Republic och oroligheter kring övriga amerikanska regionalbanker påverkade marknaderna. Riksbanken höjde sedan räntan med 0,5% och kronan försvagades mitt i veckan. Economisk data från EU och USA den senaste tiden har inte gett en tydlig bild och därför väntar vi nu spänt på räntebesked från både FED och ECB i veckan.

SEK

Riksbanken höjde styrräntan med 0,5% till 3,5% förra veckan. Det var förväntat av marknaden. De höjde sammtidigt sin prognos för räntebanan till 3,65%, och banan indikerar nu en mindre sänkning i slutet av prognosperioden. Men beslutet om att höja styrräntan och räntebanan var oenigt. Två ledarmöter förespråkade en räntehöjning med 0,25% och indikerade att de ville se en hög sannolikhet för ytterligare höjningar i juni och/eller september. Riksbanken kommenterade efter mötet att ”osäkerheten om inflationsutvecklingen är dock fortsatt stor. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för hur penningpolitiken utformas". Riksbankens senaste prognoser visar på en trolig höjning med 0,25% antingen i juni eller september. Försäljningen i den svenska detaljhandeln sjönk 1,6% i mars jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år minskade detaljhandelns försäljning 11,6%. Vi ser tendenser på att ekonomin börjar svalna och detta gör Riksbankens jobb ännu svårare.

USD

Förra veckan fick vi USA:s senaste BNP siffror. De steg bara med 1,1% i årstakt under första kvartalet. Marknaden hade förväntat att BNP skulle ha stigit med 2,0%. Under Q4 2022 steg BNP med 2,6%. Vi fick också Feds favorit index för inflation, kärn PCE, som steg 0,3% i mars jämfört med föregående månad och steg 4,6% jämfört med samma månad året innan. Detta var i linje med vad som var förväntat. Marknaden tror fortfarande på en räntehöjning med 0,25% i veckan men räntebanan efter det är mycket osäker på grund av problemen i banksektorn och en ekonomi som börjar svalna. 


Vad händer i veckan?

Måndag

Första maj!

USD: ISM tillverkning

Tisdag

EUR: Inflation

Onsdag

USD: FED räntebesked

Torsdag

EUR: ECB räntebesked

NOK: Norges Bank räntebesked

Fredag

USD: Non-farm payrolls

USD: Arbetslöshet


Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin