Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Sweden: Vad har hänt i veckan?

CalendarJuly 25, 2022
EmailTwitterLinkedin

SEK

Capital Economics släppte sin senaste rapport på Sverige i förra veckan och de tror att Sverige ser ut att gå mot en recession i slutet av det här året, där de ekonomiska utsikterna förmörkas av svagheter på viktiga exportmarknader, konsumenter som pressas av hög inflation och räntehöjningar samt en vikande bostadsmarknad.

De kommentrar att "Utsikterna i närtid för Sverige förmörkas av svag tillväxt på viktiga exportmarknader och, liksom i euroområdet, räknar vi med en recession senare i år" De tror att svensk BNP växer med 1,8% i år men bara 0,5% under 2023, tyngd av den svaga avslutningen på 2022 med sjunkande BNP under såväl det tredje som det fjärde kvartalet.

EUR

ECB höjde styrräntan mer än väntat med 0,50% förr torsdagen. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en ökning på 0,25% eftersom ECB hade signalerat vid förra mötet i juni att styrräntan skulle höjas med 0.25%. De kommenterade att "I linje med ECB-rådet starka åtagande för sitt prisstabilitetsmandat tog ECB-rådet idag ytterligare viktiga steg för att säkerställa att inflationen återgår till dess mål på 2 procent på medellång sikt. ECB-rådet beslutade att höja ECB:s styrräntor med 50 räntepunkter och godkände ramverket för instrumentet för transmissionsskydd (TPI)" och att "TPI kommer att utgöra ett ytterligare instrument i ECB-rådets verktygslåda och kan aktiveras för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot en smidigt penningpolitisk transmission inom euroområdet.

Omfattningen av TPI-förvärv kommer att vara avhängig av hur allvarliga riskerna mot transmissionen är. Förvärven är inte i förväg begränsade. Genom att skydda transmissionsmekanismen gör TPI det möjligt för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat". I fredags kom ECB:s återkommande undersökning av oberoende prognosmakares utsikter för den ekonomiska aktiviteten i euroområdet visar att de spår en högre inflation jämfört med förra prognosen i aprl. Inflationen väntas bli 7,3% i år, 2,6% nästa år och 2.1% år 2024. Tillväxtprognosen revideras ned marginellt för i år till 2,8% medan prognosen för 2023 sänks 0,8 procentenheter till 1,5%.

USD

Marknaden är nu plcerad för att Federal Reserve mest sannolikt kommer att höja styrräntan med 0.75% vid det penningpolitiska mötet den 27 juli, även om en höjning med 1% kanske inte ska ses som helt osannolik. Vid presskonferensen efter FOMC-mötet den 15 juni sade Jerome Powell visserligen att han inte räknar med att räntehöjningar med 0.75% kommer att bli vanligt framöver, men inför juli-mötet bedömde han ändå att en höjning med 0.5% eller 0.75% verkade mest troligt.

GBP

Bank of Englands Michael Saunders sade förra veckan att det finns lite kvar att göra under denna åtstramningscykel, men han ger ingen guidning för hur han kommer att rösta vid policymötet i augusti. Han noterade att den ekonomiska tillväxten har börjat att sakta ner, men med efterfrågeöverskott och låg tillväxtpotential så är det troligt med ytterligare åtstramningar kommande månader.

I nuläget menar Saunders att det är viktigt att bevaka inflationsförväntningarna, underliggande lönetillväxt samt företagens prissättningsstrategier. Storbritanniens inflation steg 0,8% i juni jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 9,4% i årstakt. Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,7% jämfört med månaden före och att inflationstakten skulle ha uppgått till 9,3%. Målet för Bank of Englands penningpolitik är en inflationstakt på 2%.

Måndag

EUR: Tyskland IFO

Tisdag

USD: Ny husförsäljning

USD: Konsument förtroende

Onsdag

USD: FED Räntebesked

Torsdag

USD: Arbetslöshet

Fredag

EUR: EU länder BNP

EUR: Inflation

USD: PCE inflation

Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin