Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Corpay: Vad har hänt i veckan? 8 augusti

CalendarAugust 8, 2022
EmailTwitterLinkedin
GBP

Bank of England (BOE) höjde räntan med 0,5% förra veckan. Det var 8 ledamöter som röstade for en 0,5% ökning och en som röstade för en 0,25% ökning. Trots denna historiska ökning och kommentarer att de kommer göra allt för att bekämpa inflationen så tappade pundet i värde. Detta var till stor del på grund av att BOE var på nytt mycket negativa om framtidsutsikterna för ekonomin. De höjde sin inflationsprognos för i år och räknar nu med att inflationen toppar på 13,4% under det fjärde kvartalet. De sänkte också sin BNP-prognos för i år till 3,5% och sänker prognosen för 2023 till -1,5%. Samtidigt så väntas Storbritannien gå in i en recession senare i år. Trots en svagare ekonomi framöver väntas arbetsmarknaden förbli stram och arbetslösheten förväntas vara 6,5% i slutet av prognosperioden. Angående Quantitive Tightening (QT) så gör de nu bedömningen att om de ska gå vidare med att minska balansräkningen från september så kan det vara lämpligt att minska innehaven av statsobligationer med cirka 80 miljarder pund inom en tolvmånadersperiod. Det kan ske dels genom förfallande obligationer och dels genom aktiv försäljning av obligationer för cirka 10 miljarder pund per kvartal.

USD

FED var väldigt hökaktiga förra veckan. Det spekuleras i att de tyckte att marknaden tog informationen från förra mötet till att betyda att de kommer trappa ner på räntehöjningarna framöver. Så förra veckan var flera ledamöter ute med kommentarer om en Fed funds rate på över 4% innan året är slut, att det kommer ta flera månader med sjunkande inflation innan de drar ner på höjningarna och att det inte är troligt att räntan kommer sänkas nästa år. I fredags fick vi också statistik om arbetsmarknaden. Non-Farm payrolls ökade med 528,000 personer i juli. Man hade räknat med en siffra runt 250,000 personer. Arbetslösheten uppgick till 3,5%, jämfört med 3,6% månaden före. Med en fortsatt stark arbetsmarknad så minskar kanske risken för en djup recession.

SEK

Vi fick också lite blandad svensk data förra veckan. Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 53,1 i juli, från 53,6 månaden före. Indexet är därmed på den lägsta nivån på två år, vilket indikerar en avtagande tillväxttakt i industrin. Swedbank kommenterade att "Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen" Tjänstepriserna i Sverige steg 2,3% under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år steg tjänstepriserna med 7,9%, vilket är den högsta årstakten sedan 2005.


Vad händer i veckan?

Onsdag

SEK: Industri produktion

NOK: Inflation

USD: Inflation

USD: Olja – inventarier

Torsdag

SEK: Arbetslöshet

USD: Jobless claims

USD: PPI

Fredag

GBP: BNP

SEK: Inflation

USD: Michigan konsumentsentiment

Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin