Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Corpay: Vad har hänt i veckan? 15 augusti

CalendarAugust 15, 2022
EmailTwitterLinkedin
SEK

Inflationen i Sverige sjönk till 8,0% i juli jämfört med 8,5% i juni enligt SCB. De kommenterar att "Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari". Konjunkturinstitutet (KI) kom ut med sin senaste prognos förra veckan. Där skriver de att BNP väntas öka med 2,4% i år och 0,5% nästa år. De tror att hushåll drar ner på konsumtionen i höst och vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Utsikterna för framtiden har också blivit dystrare. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och inflationen kommer att närma sig 10%. Samtidigt enligt SEB prisar marknaden för närvarande in en styrränta på 1,75% vid Riksbankens septembermöte, vilket är 1% över nuvarande styrräntenivå på 0,75%.

USD

Inflationen i USA var oförändrade i juli, jämfört med månaden före. År till år steg den med 8,5%. Analytiker hade räknat med att Inflationen skulle ha ökat 0,2% jämfört med månaden före och ha stigit med 8,7% jämfört med samma månad i fjol. Den största faktorn till minskningen var att energipriserna sjönk 4,6% i juli jämfört med i juni. Men kärn-Inflationen, exklusive livsmedel och energi, var också något ner år till år.

GBP

Storbritanniens BNP sjönk 0,1% under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Under juni sjönk BNP med 0,6%. Väntat var -1,3%. Office for National Statistics (ONS) noterar att störst negativt bidrag var från aktiviteter kopplade till hälsa och socialarbete vilket speglar en nedgång i Corona aktiviteter. Positivt bidrag kom från konsumentnära tjänster, speciellt bra gick det för exempelvis resebyråer, men även från uthyrning, aktiviteter kopplade till matservering, samt nöjes- och fritidsaktiviteter. En nedgång i hushållens konsumtion motverkades av ett positivt bidrag från handel.


Vad händer i veckan?

Tisdag

EUR: Tyskland ZEW

USD: Byggnadslov

Onsdag

GBP: Inflation

GBP: PPI

EUR: BNP

USD: Detaljhandel

Torsdag

EUR: Inflation

USD: Philly Fed

NOK: Räntebesked

Fredag

GBP: Detaljhandel

Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin