Advanced filters
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:
Topic:
Job Role:
Industry:
Content Type:

Corpay: Vad har hänt i veckan?

CalendarAugust 1, 2022
EmailTwitterLinkedin

USA

USA dominerade hädelserna förra vecka. I onsdags höjde Federal Reserve styrräntan med 0,75% så nu ligger intervallet på 2,25-2,50%. Beslutet var väntat eftersom detta är vad som har kommunicerats av Fed-ledamöterna sedan det senaste mötet. Där såg vi också en höjning på 0,75%. Under presskonferensen sade ordförande Jerome Powell att höjningstakten framöver troligen kommer bromsas in i samband med att Fed utvärderar ny data. Samtidigt ligger inflationen fortfarande högt och just nu anser Fed inte att ekonomin är i en recession. Fed sade också, likt ECB, att de inte kommer visa marknaden sina förväntningar framöver och att alla framtida möten och då potentiella höjningar kommer vara mycket data beroende. Vi fick också BNP siffror som visade att ekonomin BNP sjönk med 0,9% i årstakt. Analytiker hade förväntat sig att BNP skulle ha stigit med 0,5%. Den privata konsumtionen steg med 1,0% under kvartalet. Vi fick också en av FED viktigare indikatorer och PCE price index steg med 8,9%. Så inflationen ser ut att bita sig fast.

SEK

Förra veckan fick vi lite mer data om den svenska ekonomin också men som förut har inte positiv data i Sverige mycket effekt på kronan. Sveriges BNP steg 1,4% under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år steg BNP 4,2%. I juni ökade Sveriges BNP 0,6% jämfört med föregående månad och ökade 4,5% jämfört med samma månad föregående år. Den svenska detaljhandeln sjönk dock 1,2% i juni jämfört med månaden före och den säsongsjusterade arbetslösheten sjönk till 7,7% i juni jämfört med 7,8% i maj. Icke säsongsrensat var arbetslösheten 8,6% i juni, jämfört med 8,5% förra månaden.

EUR

Europa hamnade lite i bakgrunden förra veckan men problemen fortsätter med ännu en reducering i gasflödet till EU. Sedan fick vi också högre än förväntad inflation och BNP siffror. Inflationstakten i euroområdet steg till 8,9% i juli jämfört med 8,6% i juni. Väntat var en inflation på 8,6 procent. Euroområdets BNP steg 0,7% under det andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande kvartal 2021 steg BNP 4,0% och i hela EU steg BNP med 0,6% under det andra kvartalet jämfört med 0,5%. föregående kvartal.

Author

Carl-Fredrik Lindh

Carl-Fredrik Lindh

Sales Manager Sweden

Carl-Fredrik har jobbat som valutahandlare i över 10 år både i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet med allt från små och mellanstora företag till institutionella kunder och har bred expertis på valutamarknaden och av valutariskhantering.

EmailTwitterLinkedin