Cross-Border

Jordbruk och handel

Våra experter samarbetar med dig för att förstå ditt handelsföretag och lära sig din verksamhetscykel så att du kan utnyttja exportmöjligheterna till fullo.

Minimera prisförändringar i terminskontrakt

Du använder kanske redan terminskontrakt för att hantera risker inom din handelsverksamhet, men har du tagit höjd för de risker gällande utländsk valuta som försäljningen av sådana kontrakt medför? Om du inte har en effektiv valutariskhantering kan fördelarna med terminskontrakt försvinna i och med valutarisken. Vi på Corpay Cross-Border Solutions förstår din verksamhetscykel. Vi kan hjälpa din verksamhet att växa genom att frigöra kapital, till exempel genom att:

Du är i gott sällskap

logo

”Yeo Valley är en av de största producenterna av mjölkprodukter i Storbritannien. Vi har använt Corpay Cross-Border Solutions för våra valutabehov under de senaste 12 månaderna och jag kan verkligen rekommendera dem. Vi träffade vår redovisningsrepresentant som reste hit och till fullo förstod våra behov, de utmaningar som vi står inför och våra övergripande mål när det gäller att hantera vår valutaexponering. Tidigare hade vi inte hedgat vår euroexponering, men efter att ha utvärderats förslaget från Corpay Cross-Border Solutions tog vi beslutet att minska valutarisken och använda terminskontrakt via en ”marknadsorderstrategi” i syfte att rikta budgeten medan marknaden var lägre. Detta har varit mycket gynnsamt för oss under de senaste 12 månaderna, eftersom vi kunde handla till betydligt högre pris jämfört med de spotkurser som är tillgängliga genom våra terminskontrakt. Vi har samarbetat med vår egen handlare men även fått kontinuerligt stöd från vår redovisningsrepresentant och jag kan mer än gärna rekommendera deras tjänster.”

Rob Sexton

Tala med någon av våra hedgingspecialister i dag