Cross-Border

Håll valutarisken under kontroll

På Corpay hjälper vi dig att ligga steget före förändringar på valutamarknaderna och ger dig tillgång till de verktyg du behöver för att effektivt flytta pengar över gränser, samtidigt som valutarisken hålls under kontroll.

Currency Risk Management by Corpay | FX risk management
Currency Risk Management by Corpay | FX risk management

Begränsa valutarisken med förtroende

Valutarörelser kan ha en förödande inverkan på ditt resultat. Våra lösningar är utformade för att effektivt skydda dina kassaflöden – och hjälpa ditt företag att växa internationellt. Vi samarbetar med dig för att utveckla en djup förståelse för hur ditt företag drivs och hjälper dig att implementera en strategi som minskar valutaexponeringen, vilket potentiellt kan öka utnyttjandet av gynnsamma marknadsrörelser. Att hantera oväntade förändringar på valutamarknaderna kräver vaksamhet, men kan i slutändan lägga en grund för global tillväxt för din organisation.

Verktyg för valutariskhantering som du behöver

Oavsett om du driver ett litet eller medelstort företag, en multinationell koncern eller en organisation med internationella partners, kan effektiv valutariskhantering vara nyckeln till framgång på en föränderlig valutamarknad och ge dig fördelar som dessa:

Skydda effektivt dina kassaflöden

Minska risken: Utnyttja ett brett utbud av säkringsverktyg för att skydda intäkter på förändrade marknader och utvecklade affärsförhållanden

Behåll flexibiliteten: Slutför affärer med leveranser eller kontant, leverera tidigt eller förläng och utöka avtal efter behov för att hantera förändrad kassaflödesdynamik

Maximera deltagandet: Att skydda din vinst samtidigt som du drar nytta av gynnsamma valutarörelser

Behåll likvididiteten: Ingen initial deposition på FX-säkringar och ackommoderande marknadströsklar, så att du effektivt kan använda dina pengar inom din verksamhet.

Verka globalt, på ett tryggt sätt

Behåll flexibiliteten: Slutför affärer med leveranser eller kontant, leverera tidigt eller förläng avtal i takt med att marknader förändras och affärsbehov utvecklas

Maximera deltagandet: Utnyttja ett brett utbud av strategier för att skydda mot ogynnsamma valutaförändringar, samtidigt som det möjliggör potentiellt utnyttjande av gynnsamma växelkursrörelser

Utnyttja tekniken: Övervaka marknader, utför affärer och genomför betalningar i mer än 145 valutor – allt på en enda integrerad plattform

Få insyn: Få tillgång till en komplett uppsättning rapporteringsverktyg som är utformade för att ge realtidsinformation om dina nuvarande och tidigare transaktioner

Vår process för valutasäkring

För att hjälpa dig att upprätta en riskprofil, inklusive mål, trösklar och budgetkurser, bland många andra faktorer, utnyttjar vi en process med fyra steg som vi kallar C.A.S.E.. Den är utformad för att hjälpa dig att kvantifiera valutaexponering, identifiera potentiella risker, skapa en säkringspolicy och optimera marknadsinträde på en dynamisk basis. Den utnyttjar följande process:

  • Fånga upp exponering för utländsk valuta

  • Analysera din valutarisk och bedöm riskaptit

  • Lägg en strategi för att utveckla en säkringspolicy och ett tillvägagångssätt anpassat till dina unika affärsbehov

  • Utför en dynamisk säkringsstrategi som hjälper dig att uppnå dina affärsmål

Att hantera din säkringsstrategi kan vara komplicerat, och valutavolatilitet eller oväntade marknadsrörelser kan påverka din vinst på ett negativt sätt. Vår C.A.S.E.-process är utformad för att hjälpa dig att bedöma alla relevanta faktorer, utöver att förse dig med andra fördelar som:

  • Upprätta en dynamisk säkringspolicy, som kan bidra till att optimera marknadsinträde på löpande basis

  • En metod som kombinerar teknisk analys och modellering med ett individuellt anpassat tillvägagångssätt

  • Hjälper dig att implementera en strategi anpassad till dina affärsmål och din riskaptit

  • En strategi som är flexibel och anpassningsbar till förändrade marknadsförhållanden, såväl som till dina behov

  • Kraftfulla, anpassningsbara och kostnadseffektiva tekniska verktyg som utnyttjar kvalitativ analys

Den globala ekonomin inom räckhåll

Corpay Currency Research är en gratis och exklusiv webbplats utformad för att hjälpa våra kunder och partners att få tillgång till de senaste marknadsnyheterna, makroekonomisk insikt och långsiktiga analyser av världens största ekonomier. Våra experter inom valutaforskning levererar egna makroekonomiska analyser och marknadsinformation, vilket ger dig tillgång till hundratals dataserier och analyser från fronten i den globala ekonomin och ett särskilt framtaget flöde som inkluderar de senaste nyheterna från valutamarknaderna.

Fatta snabba, informerade och trygga val kring valutarisk

Bli Medlem

Tala med någon av våra rådgivare om just dina behov

för att ta reda på hur vi kan skräddarsy lösningar för dig