Cross-Border

Grunden för att centralisera finansfunktioner

Dra nytta av fördelarna med nettning mellan företag utan att behöva betala för en kostsam extern lösning, samtidigt som du frigör interna resurser som kan ägna sig åt andra uppgifter. Med hjälp av vår lösning, som möjliggör tillförlitlig rapportering, kan företag göra avräkningar i dotterbolag inom en koncern, genom att summera och omvandla varje enhets betalningar till ett enda belopp i lokal valuta som ska betalas till eller tas emot från nettningscentret.

Intercompany Netting Solutions by Corpay
Intercompany Netting Solutions by Corpay
Cross border payment by Corpay

Grundläggande funktioner och fördelar:

  • Få lägre betalningsavgifter och skapa struktur och ordning vid avräkningsprocesser mellan företag

  • Kan användas för att betala en affiliate eller tredje part

  • Konsolidera transaktioner och beräkna avräkningar för att minska transaktionsavgifterna och kostnaden för valutaomvandling

  • Förbättra kassaflödesprognosen och visa på valutaexponering som inte har uppmärksammats tidigare

  • Förbättra den interna effektiviteten och minska kredit- och avräkningsriskerna

  • Underlätta kontakthanteringen inom hela organisationen

iconVisa alla funktioner och fördelar

Tala med någon av våra rådgivare om just dina behov

Prata med oss om hur vi kan hjälpa dig att lösa dina betalningssmärtor.