Cross-Border

Hedging av balansräkningen

Leder din process för valutaomvärdering till oönskade förluster i resultaträkningen?

balance sheet hedging by Corpay risk management team
balance sheet hedging by Corpay risk management team
forex hedging strategy

Minska sannolikheten för en valutaförlust

Genom att outsourca hedgingen av balansräkningen till Corpay Cross-Border får du en global, sammantagen bild av exponeringen, vilket minskar omfattningen av och sannolikheten för valutakursförlust under varje redovisningsperiod. I vår lösning används avancerad analysteknik för att identifiera VaR (Value at Risk) för olika tidsperioder och konfidensintervall, så att du kan minska volatiliteten för balansräkningen med hjälp av valutaomvärdering och dessutom få lägre kostnader för hedgingtransaktioner genom att justera och rulla hedgar mer sällan.

Benefits of outsourcing balance sheet hedging to Corpay team with fx hedging

Essential features and benefits

  • Datainsamling, så att du kan skapa en ERP-rapport med balansräkningsexponering

  • Dataaggregation med våra egenutvecklade algoritmer för att beräkna nettoexponering och utvärdera globalt VaR

  • Avancerad analysteknik, där en historisk analys av VaR ger information om valutakorrelationer i portföljen för att identifiera vilka exponeringspar som leder till de största riskerna och vilka som kan vara fördelaktiga

  • Nivåerna för nettoexponering anges tydligt och identifieras som långa och korta valutapositioner efter valutapar, vilket skapar en enkel uppsättning med triggers för hedgingaktiviteter

  • Olika hedgingscenarion tillhandahålls utifrån dina fördefinierade mandat för hedgingpolicyer, tillsammans med synpunkter på olika hedgingscenarion vid olika nivåer av täckning

  • Verkställande av hedging, rullning av kortsiktiga terminskontrakt och andra instrument för att hedga nettoexponering för material

Tala med någon av våra rådgivare om just dina behov

Prata med oss om hur vi kan hjälpa dig att lösa dina betalningssmärtor.