Cross-Border

Var beredd på förändringar inom valutamarknaderna

Vi strävar efter att få en djupare förståelse för hur din verksamhet bedrivs och hjälpa dig att genomföra en strategi som minskar exponeringen för utländsk valuta, potentiellt ökar närvaron vid fördelaktiga förändringar och skapar en grund för global tillväxt.

Currency risk management for corporates by Corpay
Currency risk management for corporates by Corpay
Manage FX risk for corporates by Corpay | spot transcations

Vi hjälper dig att:

  • Minska risken: Utnyttja ett stort antal hedgingverktyg, inklusive leveransbara och icke leveransbara terminskontrakt, swappar och optionsstrategier, för att skydda intäkterna vid svängningar på marknaden och ändrade affärsvillkor.

  • Behåll flexibiliteten: Slutför transaktioner genom leverans eller kontant, leverera tidigt eller förläng kontrakt i takt med att marknadsvillkoren förändras och affärsbehoven utvecklas.

  • Maximera närvaron: Utnyttja ett stort antal optionskontraktstrategier för att skydda dig mot ogynnsamma valutaförändringar, men samtidigt öka närvaron vid fördelaktiga förändringar.

iconVisa alla funktioner och fördelar

Tala med någon av våra rådgivare om just dina behov

Prata med oss om hur vi kan hjälpa dig att lösa dina betalningssmärtor.